Producenci
Regulamin wypożyczalni

Regulamin wypożyczalni gier planszowych Scrapple

 

 1. Niniejszy regulamin ustala zasady korzystania z wypożyczalni gier planszowych firmy Scrapple, zarejestrowanej pod adresem ul. Łódzka 46A/9, 80-180 Gdańsk, zwanej Wypożyczalnią.

   

 2. Z zasobów Wypożyczalni mogą korzystać wszystkie osoby, które:

  a. są zarejestrowane w systemie sklepowym www.scrapple.pl, zwane Wypożyczającym

  b. zapoznają się z Regulaminem Wypożyczalni

  c. podpiszą potwierdzenie zapoznania się z Regulaminem oraz zasadami korzystania z Wypożyczalni

  d. wniosą odpowiednią opłatę za korzystanie z zasobów Wypożyczalni.

  e. przed pierwszym wypożyczeniem okażą aktualny dowód tożsamości ze zdjęciem (np. dowód osobisty, prawo jazdy, paszport, legitymacja studencka)

  f. są pełnoletnie

   

 3. Opłata za wypożyczenie gry jest stała i nie podlega negocjacji. Cennik dostępny jest na stronie www.scrapple.pl. (zakładka Wypożyczalnia).

   

 4. Kaucja:

  a. wypożyczalnia zastrzega sobie prawo do pobrania kaucji

  b. wysokość kaucji jest ustalona odgórnie i nie podlega negocjacji

  c. kaucja jest zwracana w przypadku terminowego zwrotu gry

  d. w przypadku przekroczenia terminu wypożyczenia Wypożyczalnia zastrzega sobie prawo do potrącenia z kaucji opłaty za każdy dzień wypożyczenia po ustalonym terminie zgodnie z aktualnym Cennikiem (Uproszczony cennik oraz dodatkowe opłaty)

  e. wysokość kaucji nie przekracza całkowitej wartości gry ustalonej na podstawie aktualnego cennika sklepu www.scrapple.pl

   

 5. Klient może wypożyczyć dowolną ilość gier pod warunkiem, że Wypożyczający nie zalega z płatnościami wobec Wypożyczalni. W przypadku zalegania Wypożyczalnia ma prawo odmówić wypożyczenia gry.

   

 6. Minimalny okres wypożyczenia gry wynosi 1 dzień.

   

 7. Wypożyczający jest zobowiązany do sprawdzenia stanu gry przed jej odebraniem. Jeżeli stan gry budzi jakiekolwiek wątpliwości należy ten fakt niezwłocznie zgłosić pracownikowi Wypożyczalni.

   

 8. W przypadku, gdy klient zauważy braki, które nie zostały stwierdzone w chwili wypożyczenia Wypożyczający ponosi pełną odpowiedzialność adekwatnie do punktu 10 i 11 Regulaminu.

   

 9. Wypożyczający ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wypożyczoną grę od momentu jej odebrania z punktu do momentu zwrotu do Wypożyczalni.

   

 10. Odpowiedzialność dotyczy zagubienia gry, zagubienia poszczególnych elementów lub zniszczenia całości lub części gry. W takim przypadku Wypożyczający powinien liczyć się z proporcjonalnym do zaistniałej sytuacji potrąceniem kwoty z wpłaconej wcześniej kaucji. Wypożyczający może również wykupić uszkodzoną przez siebie grę po uzgodnionej cenie.

   

   

 11. Klient ma możliwość rezerwacji gier pod warunkiem, że są one dostępne na stanie Wypożyczalni.

   

 12. Rezerwacji można dokonać poprzez:

  a. kontakt telefoniczny pod numerem 734 468 659

  b. kontakt mailowy na adres sklep@scrapple.pl (potwierdzenie rezerwacji Wypożyczający otrzyma e-mailem zwrotnym)

  c. osobiście

   

 13. W przypadku braku zwrotu gier w określonym terminie Wypożyczalnia nalicza dodatkową opłatę za kolejne dni wypożyczenia według stawki określonej w Cenniku.

   

 14. Wypożyczający ma możliwość przedłużenia (prolongaty) terminu wypożyczenia gry na czas ustalony telefonicznie lub mailowo jeżeli:

  a. gra nie została zarezerwowana przez innego Wypożyczającego

  b. Wypożyczający nie zalega z opłatami.

   

 15. Prolongaty można dokonać poprzez:

  a. kontakt telefoniczny pod numerem 734 468 659

  b. kontakt mailowy na adres sklep@scrapple.pl (potwierdzenie prolongatyWypożyczający otrzyma e-mailem zwrotnym)

  c. osobiście

   

 16. W przypadku przekroczenia terminu zwrotu gry Wypożyczalnia wysyła przypomnienie o konieczności zwrotu gry.

   

 17. Przypomnienie jest wysyłane w jednej z trzech postaci:

  a. w formie SMS

  b. w formie wiadomości e-mail

  c. w formie listownej, na adres podany na przedłożonym dokumencie tożsamości.

   

 18. Wypożyczalnia ma prawo żądać zwrotu gry (w uzasadnionych przypadkach) przed upływem zadeklarowanego terminu wypożyczenia lub w chwili wypożyczenia zastrzec wcześniejszy termin zwrotu gry.

   

 19. Istnieje możliwość dokonania zakupu wypożyczanego tytułu w wersji zafoliowanej, będącego na stanie sklepu internetowego www.scrapple.pl. W przypadku takiego zakupu Klient otrzyma bon rabatowy na zakup kolejnej gry w sklepie o wartości odpowiadającej kwocie zapłaconej za wypożyczenie.

   

 20. Regulamin Wypożyczalni jest dostępny na stronie internetowej www.scrapple.pl oraz w punkcie odbioru osobistego na ul. Łódzkiej 46A/9 w Gdańsku.

   

 21. Wypożyczalnia zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu.

   

 22. Integralną częścią Regulaminu jest Cennik.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl